Bezpłatna pomoc prawna. Jak uzyskać darmową poradę prawną?

Masz problem prawny? Nie stać Cię na uzyskanie profesjonalnej pomocy ze strony kancelarii adwokackiej lub radcowskiej? Rozwiązaniem jest bezpłatna pomoc prawna. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku to instytucja idealna dla Ciebie!


 

Cele działalności Poradni Prawnej:

 1. udzielanie informacji oraz wstępnych opinii prawnych zainteresowanym osobom fizycznym i organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego,
 2. doskonalenie procesu kształcenia studentów prawa i administracji, przez rozwijanie ich kultury prawnej oraz wiedzy o praktycznych aspektach funkcjonowania prawa,
 3. kształtowanie wśród studentów świadomości wykonywania zawodów prawniczych jako służby publicznej i rozwijanie wrażliwości na kwestie ubóstwa i naruszania praw człowieka,
 4. łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką stosowania prawa w celu przygotowania studentów prawa do wykonywania zawodów prawniczych.Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

Jakie sprawy przyjmuje Poradnia ?

Studencka Uniwersytecka Poradnia w Gdańsku działa w 5 sekcjach, w których studenci Wydziału Prawa i Administracji UG opracowują wstępne opinie prawne. Pracy studentów patronują opiekunowie, którymi są pracownicy naukowi zatrudnienie na Uniwersytecie Gdańskim. Obsługiwane gałęzie prawa to:

 1. prawo cywilne
 2. prawo administracyjne
 3. prawo karne
 4. prawo pracy
 5. prawa człowieka
UWAGA! SUPP nie zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa podatkowego, finansowego czy handlowego a także innymi dziedzinami, które nie mieszczą się w pojęciach wyżej wymienionych sekcji.

Czas oczekiwania na opinię

Od momentu przyjęcia sprawy (o czym klient zostanie poinformowany mailowo, pocztą bądź osobiście po spisaniu stanu faktycznego) i założenia teczki z nadaniem sygnatury, student ma 21 dni na rozwiązanie problemu. Po tym czasie powinien przesłać opinię do zatwierdzenia opiekunowi sekcji, który ma na to 7 dni. Po tym czasie (wynoszącym zazwyczaj 1 miesiąc) opinia jest wysyłana lub informuje się klienta o możliwości jej odbioru w siedzibie Poradni. W sprawach skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące a o każdym opóźnieniu klient jest zawsze informowany telefonicznie.

Bardzo ważne informacje 

 • Nie udziela się porad osobiście lub telefonicznie – na udzielenie opinii zawsze należy czekać do czasu sporządzenia jej na piśmie w powyższym terminie.
 • Sprawy nie są przyjmowane drogą mailową.
 • Nie można wydać opinii w sprawie w której klient korzystał już z profesjonalnej pomocy prawnej (np. w kancelarii, obrońcy z urzędu) lub w której biegnie termin (np. w sprawach dotyczących wniesienia apelacji, sprzeciwu, zażalenia – ma to związek z czasem przygotowania opinii, który jest dłuższy od tego terminu)
 • Do Poradni powinno się przekazać wszelkie istotne dla sprawy kopie dokumentów. Kopie przechowywane są w archiwum i nie są zwracane klientom. NIE PRZYJMUJE SIĘ ORYGINAŁÓW !!!
 • Sprawy są przyjmowane tylko w czasie trwania roku akademickiego (od października do końca kwietnia), przy czym nie przyjmuje się nowych spraw w okresie sesji egzaminacyjnej oraz ferii na Uniwersytecie Gdańskim (zazwyczaj od ostatniego tygodnia stycznia, przez okres 3 tygodni – do połowy lutego).


Jak uzyskać poradę? 

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prawnej powinny skontaktować się z SUPP osobiście w terminie dyżurów (w Gdańsku, Sopocie lub Gdyni – szczegóły niżej), listownie bądź mailowo.

Warunkiem przyjęcia sprawy jest wypełnienie i podpisanie (czytelnie) następujących dokumentów:

a) formularz informacyjny (na odwrocie prosimy o podanie informacji na temat sprawy)
b) zasady udzielania porad oraz oświadczenie o stanie majątkowym
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów Poradni (dot. wpisu do ewidencji klientów, ewidencji spraw, archiwum – dane osobowe nie będa wykorzystywane w celach reklamowych ani udostępniane osobom trzecim).
d) oświadczenie w sprawie terminu (dotyczy spraw, w których biegnie jakikolwiek termin),
e) pełnomocnictwo do odbioru opinii (dotyczy tylko sytuacji, gdy osobisty odbiór nie będzie możliwy).

Na podstawie przedłożonych formularzy i kserokopii dokumentów Poradnia podejmuje decyzję, czy może w danej sprawie sporządzić opinię.

Terminy dyżurów

Sprawy przyjmowane są osobiście na dyżurach.

 • Na wydziale prawa i administracji UG – Gdańsk, Bażyńskiego 6, pokój 4043 (III piętro) – od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00-19:00
 • W Sopocie – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Sopot, Kolejowa 14 – poniedziałek 16:00 – 18:00
 • W Gdyni – Fundacja Magis – Gdynia, Tatrzańska 35, Gdynia Wzgórze św. Stanisława Kostki – czwartek 16:00 – 18:00

Kto czuwa nad studentami?

Nad pracą studentów czuwają opiekunowie. Są to następujące osoby:

Patron całego Koła Naukowego SUPP UG:

Opiekunowie sekcji prawa cywilnego:

 • dr Anna Sylwestrzak – adiunkt w katedrze prawa cywilnego UG. Zajmuje się prawem cywilnym porównawczym.
 • mgr Izabela Adrych – adiunkt w katedrze prawa cywilnego UG. Opiekun koła naukowego prawa medycznego. Zajmuje się między innymi odpowiedzialnością cywilną podmiotów leczniczych.

Opiekun sekcji prawa administracyjnego:

 • dr Michał Miłosz – adiunkt w katedrze prawa administracyjnego. Na UG pracuje od 2003 roku. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procedurach administracyjnych (w szczególności w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji) oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Opiekunowie sekcji prawa karnego:

Opiekun sekcji prawa pracy:

Opiekun sekcji praw człowieka:

 • mgr Tomasz Snarski – asystent w katedrze prawa karnego materialnego i wykonawczego oraz psychiatrii sądowej UG. Zajmuje się tematyką teorii i filozofii prawa, prawem karnym, jak również prawa człowieka.
Dane kontaktowe:
ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk
pok. 4043 (III piętro)
mail: suppgdansk@gmail.com 
telefon: (58) 523 29 75
 

Więcej informacji można uzyskać na stronie WPiA UG.

4 thoughts on “Bezpłatna pomoc prawna. Jak uzyskać darmową poradę prawną?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *