Bezpłatna pomoc prawna. Jak uzyskać darmową poradę prawną?

0
(0)

Masz problem prawny? Nie stać Cię na uzyskanie profesjonalnej pomocy ze strony kancelarii adwokackiej lub radcowskiej? Rozwiązaniem jest bezpłatna pomoc prawna. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku to instytucja idealna dla Ciebie!

Cele działalności Poradni Prawnej:

 1. udzielanie informacji oraz wstępnych opinii prawnych zainteresowanym osobom fizycznym i organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego,
 2. doskonalenie procesu kształcenia studentów prawa i administracji, przez rozwijanie ich kultury prawnej oraz wiedzy o praktycznych aspektach funkcjonowania prawa,
 3. kształtowanie wśród studentów świadomości wykonywania zawodów prawniczych jako służby publicznej i rozwijanie wrażliwości na kwestie ubóstwa i naruszania praw człowieka,
 4. łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką stosowania prawa w celu przygotowania studentów prawa do wykonywania zawodów prawniczych.Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

Jakie sprawy przyjmuje Poradnia ?

Studencka Uniwersytecka Poradnia w Gdańsku działa w 5 sekcjach, w których studenci Wydziału Prawa i Administracji UG opracowują wstępne opinie prawne. Pracy studentów patronują opiekunowie, którymi są pracownicy naukowi zatrudnienie na Uniwersytecie Gdańskim. Obsługiwane gałęzie prawa to:

 1. prawo cywilne
 2. prawo administracyjne
 3. prawo karne
 4. prawo pracy
 5. prawa człowieka
UWAGA! SUPP nie zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa podatkowego, finansowego czy handlowego a także innymi dziedzinami, które nie mieszczą się w pojęciach wyżej wymienionych sekcji.

Czas oczekiwania na opinię

Od momentu przyjęcia sprawy (o czym klient zostanie poinformowany mailowo, pocztą bądź osobiście po spisaniu stanu faktycznego) i założenia teczki z nadaniem sygnatury, student ma 21 dni na rozwiązanie problemu. Po tym czasie powinien przesłać opinię do zatwierdzenia opiekunowi sekcji, który ma na to 7 dni. Po tym czasie (wynoszącym zazwyczaj 1 miesiąc) opinia jest wysyłana lub informuje się klienta o możliwości jej odbioru w siedzibie Poradni. W sprawach skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące a o każdym opóźnieniu klient jest zawsze informowany telefonicznie.

Bardzo ważne informacje 

 • Nie udziela się porad osobiście lub telefonicznie – na udzielenie opinii zawsze należy czekać do czasu sporządzenia jej na piśmie w powyższym terminie.
 • Sprawy nie są przyjmowane drogą mailową.
 • Nie można wydać opinii w sprawie w której klient korzystał już z profesjonalnej pomocy prawnej (np. w kancelarii, obrońcy z urzędu) lub w której biegnie termin (np. w sprawach dotyczących wniesienia apelacji, sprzeciwu, zażalenia – ma to związek z czasem przygotowania opinii, który jest dłuższy od tego terminu)
 • Do Poradni powinno się przekazać wszelkie istotne dla sprawy kopie dokumentów. Kopie przechowywane są w archiwum i nie są zwracane klientom. NIE PRZYJMUJE SIĘ ORYGINAŁÓW !!!
 • Sprawy są przyjmowane tylko w czasie trwania roku akademickiego (od października do końca kwietnia), przy czym nie przyjmuje się nowych spraw w okresie sesji egzaminacyjnej oraz ferii na Uniwersytecie Gdańskim (zazwyczaj od ostatniego tygodnia stycznia, przez okres 3 tygodni – do połowy lutego).

Jak uzyskać poradę? 

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prawnej powinny skontaktować się z SUPP osobiście w terminie dyżurów (w Gdańsku, Sopocie lub Gdyni – szczegóły niżej), listownie bądź mailowo.

Warunkiem przyjęcia sprawy jest wypełnienie i podpisanie (czytelnie) następujących dokumentów:

a) formularz informacyjny (na odwrocie prosimy o podanie informacji na temat sprawy)
b) zasady udzielania porad oraz oświadczenie o stanie majątkowym
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów Poradni (dot. wpisu do ewidencji klientów, ewidencji spraw, archiwum – dane osobowe nie będa wykorzystywane w celach reklamowych ani udostępniane osobom trzecim).
d) oświadczenie w sprawie terminu (dotyczy spraw, w których biegnie jakikolwiek termin),
e) pełnomocnictwo do odbioru opinii (dotyczy tylko sytuacji, gdy osobisty odbiór nie będzie możliwy).

Na podstawie przedłożonych formularzy i kserokopii dokumentów Poradnia podejmuje decyzję, czy może w danej sprawie sporządzić opinię.

Terminy dyżurów

Sprawy przyjmowane są osobiście na dyżurach.

 • Na wydziale prawa i administracji UG – Gdańsk, Bażyńskiego 6, pokój 4043 (III piętro) – od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:00-19:00
 • W Sopocie – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Sopot, Kolejowa 14 – poniedziałek 16:00 – 18:00
 • W Gdyni – Fundacja Magis – Gdynia, Tatrzańska 35, Gdynia Wzgórze św. Stanisława Kostki – czwartek 16:00 – 18:00

Kto czuwa nad studentami?

Nad pracą studentów czuwają opiekunowie. Są to następujące osoby:

Patron całego Koła Naukowego SUPP UG:

Opiekunowie sekcji prawa cywilnego:

 • dr Anna Sylwestrzak – adiunkt w katedrze prawa cywilnego UG. Zajmuje się prawem cywilnym porównawczym.
 • mgr Izabela Adrych – adiunkt w katedrze prawa cywilnego UG. Opiekun koła naukowego prawa medycznego. Zajmuje się między innymi odpowiedzialnością cywilną podmiotów leczniczych.

Opiekun sekcji prawa administracyjnego:

 • dr Michał Miłosz – adiunkt w katedrze prawa administracyjnego. Na UG pracuje od 2003 roku. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procedurach administracyjnych (w szczególności w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji) oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Opiekunowie sekcji prawa karnego:

Opiekun sekcji prawa pracy:

Opiekun sekcji praw człowieka:

 • mgr Tomasz Snarski – asystent w katedrze prawa karnego materialnego i wykonawczego oraz psychiatrii sądowej UG. Zajmuje się tematyką teorii i filozofii prawa, prawem karnym, jak również prawa człowieka.
Dane kontaktowe:
ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk
pok. 4043 (III piętro)
mail: suppgdansk@gmail.com 
telefon: (58) 523 29 75
 

Więcej informacji można uzyskać na stronie WPiA UG.

Podobał Ci się ten wpis?

Średnio 0 / 5. Ocen: 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego wpisu

4 komentarzy odnośnie “Bezpłatna pomoc prawna. Jak uzyskać darmową poradę prawną?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *