Kalkulator lokat – jak obliczyć zysk?

4
(1)

Lokata bankowa jest jednym z pewniejszych sposobów inwestowania naszych pieniędzy. W odróżnieniu, np. od funduszy inwestycyjnych, w których nasz zysk nie jest już tak pewny. Wszystko odbywa się oczywiście kosztem oprocentowania naszej inwestycji. Obliczanie zysku z lokaty to nic innego jak znany nam z lekcji matematyki procent składany, który właśnie w takiej postaci bardzo często występuje na maturze.

Kalkulator lokat

Kwota lokaty:
Okres w miesiącach:
Stopa procentowa:
Kapitalizacja co:
Odsetki
Podatek
Kwota do wypłaty:


Rodzaje lokat bankowych

 • lokata terminowa – jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.
 • lokata dynamiczna – jest to umowa z bankiem dotycząca lokowania środków, z której klient może się wycofać przed końcem okresu trwania tej umowy bez niebezpieczeństwa utraty odsetek. W zamian za korzystanie z pieniędzy klienta bank zobowiązuje się wypłacać odsetki. Wkłady te są zwykle niżej oprocentowane niż w lokacie terminowej.
 • lokata rentierska – jest to umowa między klientem a bankiem dotycząca lokowania środków pieniężnych na okres długoterminowy, polegająca na tym, że bank wypłaca odsetki od wkładu w regularnych odstępach czasu.
 • lokata pieniężna – oprocentowany dochód z odrębnego konta-lokaty pieniężnej, polegający na często krótkoterminowym „zamrożeniu” określonej kwoty pieniężnej celem osiągnięcia zysku po upływie tego terminu (zysk powyżej stopnia inflacji).
  lokata dwuwalutowa – nazywana też Dual Currency Deposit, jest formą lokowania wolnych środków pieniężnych opartą na pochodnych instrumentach finansowych (opcjach walutowych). Jest to połączenie lokaty z transakcją terminową dotyczącą danej pary walut.

Jak samemu policzyć zysk z lokaty?

Obliczanie zysku z lokaty jest częstym zadaniem maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym. Aby to obliczyć korzystamy z następującego wzoru:

w_n = w_0{(1+{p \over 100%})}^n

gdzie:

  • w_n – kwota końcowa
  • w_0 – kwota wpłacona na początku
  • p – oprocentowanie
  • n – liczba okresów kiedy będą naliczane odsetki

Jeżeli konto ma kapitalizację roczną, to n równe jest ilości lat w których oszczędzamy. Jeśli kapitalizacja następuje trzy razy w roku (czyli co 4 miesiące), to procent musimy podzielić na trzy, a liczba kapitalizacji (n) w ciągu roku wynosi wtedy 3, w ciągu dwóch lat 6, a np. w ciągu 16 miesięcy n=4 (bo 4 razy występuje okres 4 miesięcy).

Podobał Ci się ten wpis?

Średnio 4 / 5. Ocen: 1

Nikt jeszcze nie ocenił tego wpisu

2 komentarzy odnośnie “Kalkulator lokat – jak obliczyć zysk?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *