Wypadek przy pracy – gdzie szukać pomocy?

0
(0)

Procedura dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku przy pracy jest zawiła i nierzadko konieczne okazuje się skierowanie sprawy do sądu. Jednak nieznajomość obowiązujących przepisów prawa oraz brak fachowego przygotowania i wiedzy może doprowadzić do odmowy świadczeń za wypadek przy pracy. Odszkodowanie bywa także niejednokrotnie znacznie zaniżane. Powstaje zatem pytanie, jak uniknąć takich sytuacji?

Wypadek przy pracy – odszkodowanie

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.

Osoby, które uległy takiemu zdarzeniu mogą ubiegać się o świadczenia z ZUS – niezależnie od tego kto ponosi winę za wypadek. Wyjątek stanowi rażące niedbalstwo pracownika, nietrzeźwość, umyślne działanie oraz naruszenie przez niego przepisów dotyczących życia i zdrowia, co spowodowało wypadek. Jednym z wypłacanych świadczeń jest jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Oprócz niego można starać się m.in. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną czy świadczenia wyrównawcze (jest to regulowane wskazywaną powyżej ustawą). Określone świadczenia (poza jednorazowym odszkodowaniem) należą się również podczas nieszczęśliwego wypadku w drodze do pracy i z pracy do domu.

Poszkodowany i jego rodzina mają także prawo do dochodzenia roszczeń od zakładu pracy, jeśli istnieje możliwość obarczenia pracodawcy odpowiedzialnością cywilną za wypadek w miejscu pracy. Odszkodowanie można uzyskać jedynie wtedy, gdy zostanie wykazany związek przyczynowy między określonym zachowaniem pracodawcy a zaistniałą szkodą. Regulują to przepisy kodeksu cywilnego. Jednak w praktyce uzyskanie takiego odszkodowania jest bardzo skomplikowane i często niemożliwe do wykonania bez pomocy specjalistów z kancelarii odszkodowawczej.

Dochodzenie roszczeń za pośrednictwem kancelarii odszkodowawczej

Samodzielna próba uzyskania należytego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy może okazać się czasochłonna oraz bardzo trudna, w dużej mierze bywa również nieskuteczna – szczególnie jeśli sprawa dotyczy poważnych wypadków. Osobie, która jest niedoświadczona w takich sprawach niełatwo jest zwyciężyć w bezpośrednim starciu z wyspecjalizowanymi podmiotami, jak ZUS czy zakład pracy – zwłaszcza jeśli nadal boryka się z konsekwencjami powstałymi na skutek wypadku.

Dlatego zawsze warto zgłosić się po wsparcie i pomoc do specjalistów, którzy wielokrotnie mieli do czynienia z procesem o wypadek przy pracy. Odszkodowanie zdecydowanie najłatwiej jest uzyskać za pośrednictwem kancelarii odszkodowawczej, której pracownicy doskonale znają odpowiednie przepisy prawa oraz procedury ubezpieczeniowe. Ponadto wiedza eksperta jest niezbędna, gdyż roszczenie względem pracodawcy musi być potwierdzone odpowiednią dokumentacją oraz argumentacją.

Osoby poszkodowane często nie potrafią  także dokonać prawidłowej oceny wysokości należnych im świadczeń za wypadek przy pracy – odszkodowanie jakie uzyskują częste jest bardzo zaniżone. W tym wypadku pomoc kancelarii odszkodowawczej również jest nieodzowna. Przekazanie sprawy pełnomocnikowi sprawi, że ilość formalności, które musi wypełnić poszkodowany zostanie bardzo ograniczona, a on sam będzie miał więcej czasu na rehabilitację i leczenie. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie: https://votum-sa.pl/oferta/zostalem-ranny-w-wypadku/wypadek-przy-pracy/.

Podobał Ci się ten wpis?

Średnio 0 / 5. Ocen: 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *