prawo pracy

Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Jak często zdarza się, że osoba, której już tak niewiele brakuje do osiągnięcia wieku emerytalnego zostaje zwolniona z pracy? Czy może liczyć wówczas na pomoc państwa? Otóż tak. Prezentujemy warunki jakie trzeba spełnić aby ubiegać się o tzw. świadczenie przedemerytalne. Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne?