Jak odzyskać swoją rzecz?

0
(0)

Osoba będąca właścicielem lub posiadaczem mienia, którym włada kto inny, może odzyskać to mienie za pośrednictwem komornika sądowego. Jak odzyskać swoją rzecz?

Odzyskiwanie rzeczy ruchomych

Niezbędny jest w tym wypadku wyrok sądowy wraz z tzw. klauzulą wykonalności (tytuł wykonawczy). Jeśli chcemy odzyskać rzecz, powinniśmy udać się do komornika, prosząc o wszczęcie egzekucji. Egzekucja taka polega na oddaniu rzeczy w nasze ręce przez zabór ich dotychczasowemu posiadaczowi (naszemu dłużnikowi).

Co jednak w sytuacji gdy egzekucja okazuje się nieskuteczna ponieważ komornik nie znalazł u dłużnika poszukiwanej ruchomości? Wówczas powinniśmy złożyć odpowiedni wniosek do sądu, w którym to wniosku domagać się będziemy nakazania naszemu dłużnikowi przez sąd, aby wyjawił gdzie rzecz się znajduje i złożył przyrzeczenie, że oświadczenie jest zgodne ze stanem faktycznym. Odmowa może skutkować orzeczeniem grzywny lub aresztu na okres do 1 miesiąca.

Powstaje tutaj pytanie – co jeżeli rzecz znajduje się w majątku osoby trzeciej, która nie chce rzeczy wydać? Ano wówczas komornik rzeczy takiej odebrać i wydać nam nie może. Ma on jednak uprawnienie do zajęcia roszczenia dłużnika o wydanie rzeczy. W ten sposób możemy wytoczyć powództwo sądowe przeciwko osobie trzeciej, która znajduje się obecnie w posiadaniu rzeczy, o wydanie ruchomości a po uzyskaniu wyroku sądowego z klauzulą wykonalności wszcząć egzekucję (czyli powtórzyć to co powyżej).

Odzyskiwanie nieruchomości

A jeżeli rzeczą odzyskiwaną jest nieruchomość? W takiej sytuacji komornik wzywa do dobrowolnego wydania rzeczy. Musi w takiej sytuacji wyznaczyć termin do dokonania takiej czynności. Wprowadzenie nas w posiadanie może nastąpić dopiero po jego bezskutecznym upływie.

O ile dłużnik nie spełnił swojego obowiązku, komornik, w razie konieczności przy pomocy funkcjonariuszy policji, usunie z lokalu tegoż dłużnika oraz inne osoby zajmujące pomieszczenie wraz z należącymi do nich ruchomościami.  W tym przypadku należy oczywiście mieć na względzie przepisy dotyczące eksmisji na bruk. W toku egzekucji komornik powinien usunąć ruchomości, które nie są przedmiotem egzekucji i oddać je osobie uprawnionej.


Ważne

Każda sytuacja jest inna. W celu uzyskania skutecznej pomocy powinieneś zwrócić się o pomoc do osób świadczących profesjonalną pomoc prawną. W każdym wypadku potrzebna jest Ci jednak wizyta w sądzie i u komornika.

Podobał Ci się ten wpis?

Średnio 0 / 5. Ocen: 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego wpisu

1 komentarz odnośnie “Jak odzyskać swoją rzecz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *