Jak rozpoznać nielegalny fotoradar?

0
(0)

Fotoradary to gorący temat i wzbudzający wiele emocji. 19 marca 2013 opublikowano najnowsze rozporządzenie Ministra Transportu z 14 marca 2013 w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz. U. 2013 poz. 366). Wejdzie ono w życie 27 marca br. Jak rozpoznać nielegalny fotoradar?

Stacjonarne urządzenia rejestrujące (a więc tzw. fotoradary stałe) mogą być ustanowione:

  • w obszarze zabudowanym w odległości nie mniejszej niż 500 m od innego stałego fotoradaru na tej drodze,
  • poza obszarem zabudowanym – w odległości nie mniejszej niż 2000 m od innego stałego fotoradaru na tej drodze.

Oznacza to ni mniej ni więcej, że każdy fotoradar postawiony w odległości mniejszej od najbliższego jest postawiony nielegalnie a tym samym nie może być podstawą do ukarania. To samo dotyczy tych fotoradarów, które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku, gdzie nie obowiązuje stała prędkość dopuszczalna a ich długość przekracza: 10km w obszarze zabudowanym albo 20km m poza obszarem zabudowanym.

 Jeżeli chodzi o fotoradary przenośne oraz pojazdy dokonujące kontroli, należy zwrócić uwagę na paragraf 8 rozporządzenia.

§ 8. Strażnik gminny (miejski) może wykonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z zachowaniem następujących warunków: 

1) przenośne urządzenie rejestrujące albo pojazd z zainstalowanym w nim urządzeniem rejestrującym umieszcza się w widocznym miejscu drogi, w sposób niepowodujący dodatkowego utrudnienia w ruchu innym jego uczestnikom, ponad wynikający z ograniczeń w obowiązującej organizacji ruchu na tej drodze; 

2) przenośne urządzenie rejestrujące oraz pojazd z zainstalowanym w nim urządzeniem rejestrującym nie mogą być umieszczone

a) w odległości mniejszej niż 500 m od innego urządzenia rejestrującego zlokalizowanego na tej samej drodze i dokonującego pomiarów prędkości w tym samym kierunku ruchu, o ile na odcinku tym nie jest usytuowane skrzyżowanie

b) na drodze, na której jest zlokalizowane urządzenie, które ujawnia naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi, dokonujące pomiaru w tym samym kierunku ruchu; (a więc istnieje inny fotoradar po tej samej stronie jezdni – red.)

3) odcinek lub miejsce wykonywania czynności jest oznakowane znakiem drogowym, zgodnie z przepisami o znakach i sygnałach drogowych oraz warunkach technicznych dla znaków, sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że lokalizację fotoradaru określa się na czas 40 miesięcy, uwzględniając m.in. analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach lub do najbliższych skrzyżowań z drogami kategorii nie niższej, jeśli znajdują się one w odległości mniejszej niż 500 m od projektowanej lokalizacji. Analiza obejmuje ostatnie trzy lata i uwzględnia przyczyny zdarzeń drogowych występujących na danym odcinku, w szczególności zaistniałych z przyczyn odpowiadających zakresowi prowadzonej rejestracji.
Rejestratory dokonujące pomiaru prędkości poprzedza się każdorazowo znakiem drogowym D-51, określonym w przepisach o znakach i sygnałach drogowych. Obudowy stacjonarnych urządzeń rejestrujących powinny spełniać warunki techniczne określone w przepisach o szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.
W rozporządzeniu wskazano też, że fotoradar nie zapisuje naruszeń polegających na przekroczeniu przez kierujących prędkości o 10 lub mniej km/h.
Co robić gdy dostaniemy mandat z fotoradaru?
Po pierwsze nie panikować! Powinniśmy przede wszystkim, odpowiadając na pismo przysłane nam przez policję bądź straż, pamiętać o powyższych zastrzeżeniach i jak najszczegółowiej powołać się na nie. Jeżeli chodzi o fotoradary ustawiane przez Straże Gminne, to bardzo często taka nasza odpowiedź będzie skutkowała ich odstąpieniem od ukarania, a ma to związek z brakiem homologacji fotoradaru lub nieznajomością przepisów przez funkcjonariuszy, którzy bardzo często ustawiają fotoradar z naruszeniem rozporządzenia.
Ponieważ pojawiła się praktyka, uwzględniona także przepisami prawa, iż Policja lub Straż nie przesyła już nam zdjęcia wykroczenia a jedynie informuje o jego popełnieniu, zaś samą fotografię udostępnia nam na wniosek, powinniśmy powołać się na łamanie konstytucyjnego prawa do obrony poprzez utrudnianie nam dostępu do materiałów dowodowych.
źródło wiedzy: lexis.pl

Podobał Ci się ten wpis?

Średnio 0 / 5. Ocen: 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego wpisu

3 komentarzy odnośnie “Jak rozpoznać nielegalny fotoradar?

  1. Dziś mnie dorwał taki mobilny fotoradar. Szara skrzynka na kółkach ustawiona na trawniku a tuż przed nią (kilka do kilkunastu metrów) na słupie wystawione odpowiednie znaki.
    Skąd mam wiedzieć kto jest jego właścicielem
    Co zrobić jak dostanę list z nakazem zapłaty. W artykule pisze „Jeżeli chodzi o fotoradary ustawiane przez Straże Gminne, to bardzo często taka nasza odpowiedź będzie skutkowała ich odstąpieniem od ukarania, a ma to związek z brakiem homologacji fotoradaru lub nieznajomością przepisów przez funkcjonariuszy, którzy bardzo często ustawiają fotoradar z naruszeniem rozporządzenia.” ale nie jest wyjaśnione o jaką moja odpowiedź chodzi. Co miałaby zawierać. Czego dotyczyć??

  2. Ostatnio zrobiono mi zdjęcie z przenośnego fotoradaru w terenie zabudowanym przez Straż Gminną.Fotoradar był ustawiony na wjeździe, a auto Strażników Gminnych schowane za domem na prywatnej posesji (na co posiadam dokumentację fotograficzną). Czy w tej sytuacji może mi zostać wystawiony mandat,i jak wrazie czego się od niego odwołać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *