Punkty karne za naruszenia drogowe

0
(0)

Od 9 czerwca 2012 obowiązuje wszystkich kierujących rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 488) dotyczące liczby punktów karnych przyznawanych za poszczególne naruszenia (wykroczenia i przestępstwa drogowe). Poniżej załącznik do tego rozporządzenia.

Całe rozporządzenie można pobrać na stronie Dziennika Urzędowego lub klikając w ten link

Jeśli z różnych powodów nie możesz pobrać tekstu rozporządzenia, prezentujemy jego wyrys poniżej.

Dla ułatwienia pogrupowano czyny kolorami wg zagrożenia punktowego:

0 pkt; 1 pkt; 2 pkt; 3 pkt; 4 pkt; 5 pkt; 6 pkt; 7 pkt; 8 pkt; 9 pkt; 10 pkt

Rodzaj czynuKwalifikacja prawna czynuLiczba punktów
A

Czyny o charakterze szczególnym

01Popełnienie przestępstwa drogowegoart. 173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k.10
02Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowaart. 86 § 1 lub 2 k.w. 6
03Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholuart. 87 § 1 k.w.art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.10
04Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadkuart. 93 § 1 k.w.art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.10
05Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającegoart. 178a § 1 lub 4 k.k.art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.10
06Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowegoart. 86 § 1 lub 2 k.w. 6
B

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

01Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszymart. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.10
02Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimiart. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d.10
03Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszychart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 1 p.r.d.10
04Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazdart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 2 p.r.d.10
05Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejściaart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 7 p.r.d.10
06Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofaniaart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.6
07Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszychart. 90 albo 97 k.w.art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d.5
C

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

01Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazduart. 92 § 2 k.w.§ 109 ust. 1 i 3 lub § 111 ust. 2 lub 3 z.s.d.8

Niezastosowanie się do:

02– sygnałów świetlnychart. 90 lub 92 § 1 k.w.§ 95-98, § 102 ust. 2, § 104 lub § 106 z.s.d.6
03– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym§ 108 ust. 2-5 z.s.d.6
04– sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego§ 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d.6

Niestosowanie się do znaków:

05– B-2 „zakaz wjazdu”art. 90 lub 92 § 1 k.w.§ 17 ust. 1 z.s.d.5
06– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”§ 16 z.s.d.5
07– B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”§ 22 ust. 1 z.s.d.5
08– C-1 do C-12 „nakaz jazdy …”§ 35 lub 36 z.s.d.5
09– F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania§ 72 ust. 1 lub 2 albo § 75 z.s.d.5
10– P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”§ 87 z.s.d.5
11– P-4 „linia podwójna ciągła”§ 86 ust. 5 z.s.d.5
12– B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”§ 25 z.s.d.4
13– B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”§ 18 ust. 1-8 z.s.d.3
14– B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …”§ 19 lub § 20 z.s.d.2
15Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowychart. 90, 92 § 1 k.w.1
16Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”art. 92 § 1 k.w.§ 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 lub ust. 4 z.s.d.2

Niestosowanie się do znaków:

17D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29art. 90 lub 92 § 1 k.w.§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 z.s.d.5
18P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18bart. 90 lub 92 § 1 k.w.§ 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 z.s.d.5
D

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

01– na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnejart. 90 k.w.art. 25 ust. 1 p.r.d.6
02– na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu§ 5 ust. 5-7 albo § 21 ust. 1 pkt 2 z.s.d.6
03– pojazdom szynowymart. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d.6
04– rowerzystomart. 27 ust. 1-3 p.r.d.6
05– podczas zmiany pasa ruchuart. 22 ust. 4 p.r.d.5
06– w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodzeart. 25 ust. 3 p.r.d.5
07– podczas włączania się do ruchuart. 17 ust. 2 p.r.d.5
08– podczas cofaniaart. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.4
09Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemuart. 90 k.w.art. 9 p.r.d.5
10Naruszenie zakazu zawracaniaart. 97 albo 92 § 1 k.w.art. 22 ust. 6 p.r.d. 
albo
§ 22 ust. 5 z.s.d.
5
11Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewruart. 90 lub art. 97 k.w.art. 22 ust. 5 p.r.d.2
E

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

01– powyżej 50 km/hart. 92a k.w. art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d.
albo 
10
02– od 41 do 50 km/h8
03– od 31 do 40 km/halbo 6
04– od 21 do 30 km/hart. 97 k.w.art. 21 ust. 4 p.r.d.4
05– od 11 do 20 km/h  2
07Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującymart. 90 k.w.art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.2
F

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

01Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzaniaart. 90 k.w.art. 24 ust. 1 p.r.d.5
02Wyprzedzanie z niewłaściwej stronyart. 97 k.w.art. 24 ust. 3-5 p.r.d.3

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

03– na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimiart. 97 k.w.art. 27 ust. 4 p.r.d.10
04– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesieniaart. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d.5
05– na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymiart. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d.5
06– na skrzyżowaniachart. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d.5
07– na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimiart. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.5
08– na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimiart. 28 ust. 6 w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.5
09Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”art. 92 § 1 k.w.§ 23 ust. 1-3 z.s.d.5
10Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanymart. 90 lub art. 97 k.w.art. 24 ust. 6 p.r.d.3
11Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanymart. 97 k.w.art. 24 ust. 11 p.r.d.3
G

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

01– od zmierzchu do śwituart. 88 k.w.art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.4
02– w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrzaart. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d.2
03– w okresie od świtu do zmierzchuart. 51 ust. 1 p.r.d.2
04– w tunelu, niezależnie od pory dobyart. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.4

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

06– przednichart. 97 k.w.art. 51 ust. 5 p.r.d.2
07– tylnychart. 30 ust. 3 p.r.d.2
08Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetleniaart. 88 k.w.art. 52 ust. 1 p.r.d.3
09Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisamiart. 90 lub 97 k.w.art. 51 ust. 3 p.r.d.3
H

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

Naruszenie zakazu cofania:

01– na drodze ekspresowej lub autostradzieart. 90 lub 97 k.w.art. 23 ust. 2 p.r.d.5
02– w tunelu, na moście lub wiadukcieart. 23 ust. 2 p.r.d.2
03Omijanie pojazdu z niewłaściwej stronyart. 97 k.w.art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d.2
04Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postojuart. 97 lub 90 k.w.art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d.1
05Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchuart. 94 § 2 k.w.art. 71 p.r.d.1
06Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonieart. 96a k.w.art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d.3
07Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użyciaart. 97 k.w.art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d.3
08Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”art. 90 lub 97 k.w.art. 16 ust 1-4 p.r.d.2
09Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdemart. 97 k.w.art. 39 ust. 1 p.r.d.2
12Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motoroweremart. 97 k.w.art. 40 p.r.d.2
13Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w rękuart. 97 k.wart. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d.5
Naruszenie zakazu:
14– objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończoneart. 97 k.w.art. 28 ust. 3 pkt 1 p.r.d.4
15– wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdyart. 28 ust. 3 pkt 2 p.r.d.4
Naruszenie przez kierującego zakazu:
16– wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdyart. 90 lub art. 97 k.w.art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d.2
17Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczneart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d.3
18Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablicart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d.1
19Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowejart. 90 lub art. 97 k.w.art. 32 ust. 6 p.r.d.2
20Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniuart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d.5
J

Przewóz osób

01Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisamiart. 97 k.w.art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d.6
02Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnychart. 97 k.w.art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 lub 40 p.r.d.4
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
03– kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnymart. 97 k.w.art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.2
04– kierującego innym pojazdemart. 90 k.w.art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d.1

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

05– kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawneart. 97 k.w.art. 58 ust. 1 p.r.d.2
06– kierującego innym pojazdemart. 90 k.w.art. 58 ust. 2 p.r.d.1
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:art. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.
07– 1 osobę1
08– 2 osoby2
09– 3 osoby3
10– 4 osoby4
11– 5 osób5
12– 6 osób6
13– 7 osób7
14– 8 osób8
15– 9 osób9
16– 10 osób lub więcej10
Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:art. 97 k.w.art. 63 ust. 3 pkt 2:
17– liczba osób przekracza 5lit. a p.r.d.3
18– osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepylit. c p.r.d.3
19Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05, C 07-C 16, C 17 i C 18art. 97 k.w.art. 63 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 lub pkt 4 p.r.d.2
20Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05art. 97 k.w.art. 63 ust. 2 pkt 1-3 p.r.d.2
K

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

Kierowanie pojazdem:

01– pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazduart. 244 k.k. 0
02– nie mając do tego wymaganych uprawnieńart. 94 §1 k.w.art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d.0
03– nie mając przy sobie wymaganych dokumentówart. 95 k.w.art. 38 p.r.d.0
04Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszychart. 90 lub art. 97 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d.0
05Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystankuart. 90 lub art. 97 k.w.art. 26 ust. 6 p.r.d.0
06Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowymart. 97 k.w.art. 28 ust. 5 p.r.d.0
07Naruszenie zakazu holowaniaart. 90 lub 97 k.w.art. 31 ust. 2 p.r.d.0

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

08– przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdówart. 90 lub art. 97 k.w.art. 32 ust. 1 p.r.d.0
09– niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnieart. 90 lub art. 97 k.w.art. 32 ust. 2 p.r.d.0
10Wjeżdżanie na pas między jezdniamiart. 90 lub art. 97 k.w.art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d.0
11Używanie „szperacza” podczas jazdyart. 90 lub 97 k.w.art. 52 ust. 3 p.r.d.0
12Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanymart. 90 lub art. 97 k.w.art. 53 ust. 2 p.r.d.0
13Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchemart. 90 lub art. 97 k.w.art. 53 ust. 3 p.r.d.0
14Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowychart. 97 k.w.art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.0
15Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowychart. 90 lub art. 97 k.w.art. 54 ust. 4 p.r.d.0
16Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nimart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d.0
17Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowanyart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d.0
18Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchuart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d.0
19Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasemart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d.0
20Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanymart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d.0
21Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymiart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d.0
22Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiemart. 97 k.w.art. 60 ust. 3 p.r.d.0
 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
23– powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazduart. 97 k.w.art. 61 ust. 1 p.r.d.0
24– naruszający stateczność pojazduart. 61 ust. 2 pkt 2 p.r.d.0
25– utrudniający kierowanie pojazdemart. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d.0
26– ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażonyart. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d.0
27Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasuart. 97 k.w.art. 61 ust. 3 p.r.d.0
28Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczeniaart. 97 k.w.art. 61 ust. 3 p.r.d.0
29Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdyart. 97 k.w.art. 61 ust. 4 p.r.d.0
30Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkichart. 97 k.w.art. 61 ust. 5 p.r.d.0
31Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposóbart. 97 k.w.art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d.0
 

Przejazd bez zezwolenia:

32– pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytówart. 97 k.w.art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d.0
33– zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długościart. 97 k.w.art. 62 ust. 4, 4a, 4b p.r.d.0
34Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącegoart. 97 k.w.art. 62 ust. 1 p.r.d.0
35Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowymart. 97 k.w.art. 63 ust. 5 p.r.d.0
Z

Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej

01Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego

źródło: RCL

Podobał Ci się ten wpis?

Średnio 0 / 5. Ocen: 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *