Czym są odpady niebezpieczne?

0
(0)

Wszelkie pozostałości po działalności człowieka, które stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz dla organizmów żywych.

Wszelkie pozostałości po działalności człowieka, które stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz dla organizmów żywych. Stanowią problem dla obecnej ekologii, ponieważ produkujemy ich coraz więcej – w domach, zakładach pracy czy fabrykach. Skąd się biorą, jak się je dzieli i gdzie należy je wyrzucać? Zapraszamy do lektury!

Źródła odpadów niebezpiecznych

Powstają w różnych miejscach. Od naszych gospodarstw domowych, przez miejsca pracy czy fabryki. Obecne przepisy dość szczegółowo regulują, co powinniśmy robić z tego rodzaju śmieciami, jednak nadal pomimo to, istnieje duży odsetek pozostawiania odpadów niebezpiecznych w miejscach niedozwolonych.

Odpady niebezpieczne to:

  • Wszelkie śmieci medyczne, leki, związki chemiczne stosowane w medycynie, środki farmaceutyczne, urządzenia medyczne także środki fitofarmeceutyczne.
  • Wszelkie substancje, które pozostają po użytkowaniu tuszów, pigmentów, farb, barwinków, pokostów czy lakierów. Zaliczają się do nich także pozostałości po rozpuszczalnikach, po żywicy, lateksie, klejów czy spoiw.
  • Oleje mineralne i podobne substancje, różne smoliste materiały, które powstają w procesach takich jak: rafinacja czy destylacja.
  • Odpady z laboratoriów badawczych.
  • Środki pirotechniczne, materiały wybuchowe.
  • Sprzęty elektroniczne i elektryczne, stare urządzenia AGD i RTV, baterie, akumulatory i ogniwa elektryczne.

Podział odpadów przez właściwości

Odpady niebezpieczne dzielimy na podstawie potencjalnego zagrożenia, jakie powodują. Zatem można określić ich podział ze względu na właściwości. Wygląda on następująco – odpady: wybuchowe, utleniające, łatwopalne, drażniące, szkodliwe, toksyczne, rakotwórcze, zakaźne, żrące, mutagenne oraz ekotoksyczne. 

Co robić z odpadami niebezpiecznymi?

Aktualne przepisy prawa nakładają na firmy oraz osoby prywatne szereg regulacji, które mają prowadzić do odpowiedniego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Szczegółowe treści przepisów są dostępne na stronach rządowych. Jednak, jeśli chcemy zasięgnąć opinii ekspertów, można także wyszukać firmę zajmującą się odbiorem takich odpadów. Najprościej jest to zrobić wpisując w sieć hasła takie jak: wywóz śmieci Wrocław, wywóz śmieci Warszawa czy odbiór odpadów niebezpiecznych opole.

Podobał Ci się ten wpis?

Średnio 0 / 5. Ocen: 0

Nikt jeszcze nie ocenił tego wpisu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *