Punkty karne za naruszenia drogowe

Od 9 czerwca 2012 obowiązuje wszystkich kierujących rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 488) dotyczące liczby punktów karnych przyznawanych za poszczególne naruszenia (wykroczenia i przestępstwa drogowe). Poniżej załącznik do tego rozporządzenia.

Całe rozporządzenie można pobrać na stronie Dziennika Urzędowego lub klikając w ten link

Jeśli z różnych powodów nie możesz pobrać tekstu rozporządzenia, prezentujemy jego wyrys poniżej.

Dla ułatwienia pogrupowano czyny kolorami wg zagrożenia punktowego:


0 pkt; 1 pkt; 2 pkt; 3 pkt; 4 pkt; 5 pkt; 6 pkt; 7 pkt; 8 pkt; 9 pkt; 10 pkt

Rodzaj czynu Kwalifikacja prawna czynu Liczba punktów
A

Czyny o charakterze szczególnym

01 Popełnienie przestępstwa drogowego art. 173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k. 10
02 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa art. 86 § 1 lub 2 k.w.   6
03 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu art. 87 § 1 k.w. art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 10
04 Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku art. 93 § 1 k.w. art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 10
05 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego art. 178a § 1 lub 4 k.k. art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 10
06 Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego art. 86 § 1 lub 2 k.w.   6
B

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

01 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d. 10
02 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d. 10
03 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 1 p.r.d. 10
04 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 2 p.r.d. 10
05 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 7 p.r.d. 10
06 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 6
07 Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych art. 90 albo 97 k.w. art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d. 5
C

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

01 Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu art. 92 § 2 k.w. § 109 ust. 1 i 3 lub § 111 ust. 2 lub 3 z.s.d. 8

Niezastosowanie się do:

02 – sygnałów świetlnych art. 90 lub 92 § 1 k.w. § 95-98, § 102 ust. 2, § 104 lub § 106 z.s.d. 6
03 – sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym § 108 ust. 2-5 z.s.d. 6
04 – sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego § 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d. 6

Niestosowanie się do znaków:

05 – B-2 „zakaz wjazdu” art. 90 lub 92 § 1 k.w. § 17 ust. 1 z.s.d. 5
06 – B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” § 16 z.s.d. 5
07 – B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo” § 22 ust. 1 z.s.d. 5
08 – C-1 do C-12 „nakaz jazdy …” § 35 lub 36 z.s.d. 5
09 – F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania § 72 ust. 1 lub 2 albo § 75 z.s.d. 5
10 – P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa” § 87 z.s.d. 5
11 – P-4 „linia podwójna ciągła” § 86 ust. 5 z.s.d. 5
12 – B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” § 25 z.s.d. 4
13 – B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …” § 18 ust. 1-8 z.s.d. 3
14 – B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …” § 19 lub § 20 z.s.d. 2
15 Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych art. 90, 92 § 1 k.w. 1
16 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” art. 92 § 1 k.w. § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 lub ust. 4 z.s.d. 2

Niestosowanie się do znaków:

17 D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 art. 90 lub 92 § 1 k.w. § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 z.s.d. 5
18 P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b art. 90 lub 92 § 1 k.w. § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 z.s.d. 5
D

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

01 – na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej art. 90 k.w. art. 25 ust. 1 p.r.d. 6
02 – na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu § 5 ust. 5-7 albo § 21 ust. 1 pkt 2 z.s.d. 6
03 – pojazdom szynowym art. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d. 6
04 – rowerzystom art. 27 ust. 1-3 p.r.d. 6
05 – podczas zmiany pasa ruchu art. 22 ust. 4 p.r.d. 5
06 – w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze art. 25 ust. 3 p.r.d. 5
07 – podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 p.r.d. 5
08 – podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 4
09 Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu art. 90 k.w. art. 9 p.r.d. 5
10 Naruszenie zakazu zawracania art. 97 albo 92 § 1 k.w. art. 22 ust. 6 p.r.d. 
albo
§ 22 ust. 5 z.s.d.
5
11 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru art. 90 lub art. 97 k.w. art. 22 ust. 5 p.r.d. 2
E

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

01 – powyżej 50 km/h art. 92a k.w.  art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d.
albo 
10
02 – od 41 do 50 km/h 8
03 – od 31 do 40 km/h albo  6
04 – od 21 do 30 km/h art. 97 k.w. art. 21 ust. 4 p.r.d. 4
05 – od 11 do 20 km/h     2
07 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 90 k.w. art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 2
F

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

01 Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania art. 90 k.w. art. 24 ust. 1 p.r.d. 5
02 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony art. 97 k.w. art. 24 ust. 3-5 p.r.d. 3

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

03 – na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi art. 97 k.w. art. 27 ust. 4 p.r.d. 10
04 – przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d. 5
05 – na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d. 5
06 – na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d. 5
07 – na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 5
08 – na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 6 w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 5
09 Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” art. 92 § 1 k.w. § 23 ust. 1-3 z.s.d. 5
10 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym art. 90 lub art. 97 k.w. art. 24 ust. 6 p.r.d. 3
11 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 97 k.w. art. 24 ust. 11 p.r.d. 3
G

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

01 – od zmierzchu do świtu art. 88 k.w. art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d. 4
02 – w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d. 2
03 – w okresie od świtu do zmierzchu art. 51 ust. 1 p.r.d. 2
04 – w tunelu, niezależnie od pory doby art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d. 4

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

06 – przednich art. 97 k.w. art. 51 ust. 5 p.r.d. 2
07 – tylnych art. 30 ust. 3 p.r.d. 2
08 Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia art. 88 k.w. art. 52 ust. 1 p.r.d. 3
09 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 90 lub 97 k.w. art. 51 ust. 3 p.r.d. 3
H

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

Naruszenie zakazu cofania:

01 – na drodze ekspresowej lub autostradzie art. 90 lub 97 k.w. art. 23 ust. 2 p.r.d. 5
02 – w tunelu, na moście lub wiadukcie art. 23 ust. 2 p.r.d. 2
03 Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony art. 97 k.w. art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 2
04 Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju art. 97 lub 90 k.w. art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d. 1
05 Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu art. 94 § 2 k.w. art. 71 p.r.d. 1
06 Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie art. 96a k.w. art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d. 3
07 Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia art. 97 k.w. art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d. 3
08 Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” art. 90 lub 97 k.w. art. 16 ust 1-4 p.r.d. 2
09 Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem art. 97 k.w. art. 39 ust. 1 p.r.d. 2
12 Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem art. 97 k.w. art. 40 p.r.d. 2
13 Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku art. 97 k.w art. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 5
Naruszenie zakazu:
14 – objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone art. 97 k.w. art. 28 ust. 3 pkt 1 p.r.d. 4
15 – wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 28 ust. 3 pkt 2 p.r.d. 4
Naruszenie przez kierującego zakazu:
16 – wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 90 lub art. 97 k.w. art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d. 2
17 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 3
18 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 1
19 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 6 p.r.d. 2
20 Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d. 5
J

Przewóz osób

01 Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami art. 97 k.w. art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d. 6
02 Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych art. 97 k.w. art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 lub 40 p.r.d. 4
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
03 – kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym art. 97 k.w. art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust. 1 lub ust. 3 p.r.d. 2
04 – kierującego innym pojazdem art. 90 k.w. art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d. 1

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

05 – kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne art. 97 k.w. art. 58 ust. 1 p.r.d. 2
06 – kierującego innym pojazdem art. 90 k.w. art. 58 ust. 2 p.r.d. 1
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: art. 97 k.w. art. 63 ust. 1 p.r.d.
07 – 1 osobę 1
08 – 2 osoby 2
09 – 3 osoby 3
10 – 4 osoby 4
11 – 5 osób 5
12 – 6 osób 6
13 – 7 osób 7
14 – 8 osób 8
15 – 9 osób 9
16 – 10 osób lub więcej 10
Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli: art. 97 k.w. art. 63 ust. 3 pkt 2:
17 – liczba osób przekracza 5 lit. a p.r.d. 3
18 – osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy lit. c p.r.d. 3
19 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05, C 07-C 16, C 17 i C 18 art. 97 k.w. art. 63 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 lub pkt 4 p.r.d. 2
20 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05 art. 97 k.w. art. 63 ust. 2 pkt 1-3 p.r.d. 2
K

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

Kierowanie pojazdem:

01 – pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu art. 244 k.k.   0
02 – nie mając do tego wymaganych uprawnień art. 94 §1 k.w. art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d. 0
03 – nie mając przy sobie wymaganych dokumentów art. 95 k.w. art. 38 p.r.d. 0
04 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych art. 90 lub art. 97 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 0
05 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku art. 90 lub art. 97 k.w. art. 26 ust. 6 p.r.d. 0
06 Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym art. 97 k.w. art. 28 ust. 5 p.r.d. 0
07 Naruszenie zakazu holowania art. 90 lub 97 k.w. art. 31 ust. 2 p.r.d. 0

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

08 – przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 1 p.r.d. 0
09 – niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 2 p.r.d. 0
10 Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 90 lub art. 97 k.w. art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d. 0
11 Używanie „szperacza” podczas jazdy art. 90 lub 97 k.w. art. 52 ust. 3 p.r.d. 0
12 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym art. 90 lub art. 97 k.w. art. 53 ust. 2 p.r.d. 0
13 Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem art. 90 lub art. 97 k.w. art. 53 ust. 3 p.r.d. 0
14 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 97 k.w. art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d. 0
15 Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych art. 90 lub art. 97 k.w. art. 54 ust. 4 p.r.d. 0
16 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 0
17 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d. 0
18 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 0
19 Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d. 0
20 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 0
21 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d. 0
22 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem art. 97 k.w. art. 60 ust. 3 p.r.d. 0
  Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
23 – powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu art. 97 k.w. art. 61 ust. 1 p.r.d. 0
24 – naruszający stateczność pojazdu art. 61 ust. 2 pkt 2 p.r.d. 0
25 – utrudniający kierowanie pojazdem art. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 0
26 – ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d. 0
27 Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu art. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d. 0
28 Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia art. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d. 0
29 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy art. 97 k.w. art. 61 ust. 4 p.r.d. 0
30 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 97 k.w. art. 61 ust. 5 p.r.d. 0
31 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób art. 97 k.w. art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d. 0
 

Przejazd bez zezwolenia:

32 – pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów art. 97 k.w. art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d. 0
33 – zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości art. 97 k.w. art. 62 ust. 4, 4a, 4b p.r.d. 0
34 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego art. 97 k.w. art. 62 ust. 1 p.r.d. 0
35 Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym art. 97 k.w. art. 63 ust. 5 p.r.d. 0
Z

Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej

01 Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego

 

źródło: RCL


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *