Jak sprawdzić dane w CEIDG?

4.8
(4)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG. Co to w ogóle jest? Jak sprawdzić dane znajdujące się w rejestrze i jakie dane w ogóle można w nim znaleźć?

CEIDG funkcjonuje na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zadaniami ewidencji i informacji są:

  • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
  • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie
  • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego
  • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu

Jak poszukiwać przedsiębiorców?

W pierwszej kolejności powinniśmy wejść na stronę internetową prowadzoną przez właściwy resort, klikając wskazany link. Gdy już będziemy na stronie, zauważymy, że możemy dokonać szeregu czynności, tj. m.in. złożyć wniosek o wpis do CEIDG, sprawdzić rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), uzyskać zaświadczenie, czy zarejestrować spółkę. Część tych czynności możemy dokonać wyłącznie posiadając ważny profil zaufany przez platformę EPUAP, bądź podpis elektroniczny. Sprawdzenie PKD, czy znalezienie przedsiębiorcy jednak tego nie wymaga.

W celu znalezienia danych o przedsiębiorcy, przede wszystkim czy nadal prowadzi działalność, jaki jest jego numer NIP, REGON, czy adres prowadzenia przedsiębiorstwa, klikamy pole „Znajdź przedsiębiorcę”.

Gdy strona przekieruje nas na odpowiednią podstronę, wówczas powinniśmy jak najdokładniej opisać kogo poszukujemy. Po prawidłowym przejściu przez ten etap, będziemy mieli możliwość pobrania wydruku z CEIDG.

Co zawiera wydruk?

Wydruk zostanie pobrany w formie pliku w formacie „.pdf”. Zawiera on dane podstawowe, tj. imię, nazwisko, NIP, REGON oraz firmę przedsiębiorcy. Firma to w dużym uproszczeniu nazwa pod którą działa dany przedsiębiorca.

Jeśli takie dane zostały ujawnione, możliwe jest również uzyskanie informacji o adresie mailowym i numerze telefonu służbowego przedsiębiorcy. Najistotniejszym punktem wydruku z CEIDG jest jednak informacja o adresie, bowiem to od tego czy pisma są kierowane na właściwy adres ujawniony w rejestrze w gruncie rzeczy zależy skuteczność ich doręczenia przedsiębiorcy. Każdorazowo pismo powinno być kierowane na adres do doręczeń, jeśli ten jest różny od adresu głównego miejsca wykonywania działalności.

Ponadto w informacji znajdą się dane dotyczące daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia i zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Zamieszcza się również datę wykreślenia z rejestru, jeśli takie nastąpiło.

Polska Klasyfikacja Działalności.

Wydruk zawiera także informacje o przedmiocie prowadzonej działalności. Rodzaje wykonywanej działalności powinny zostać opisane według klasyfikacji określonej w PKD w rozbiciu na działalność główną (czyli to czym przede wszystkim przedsiębiorca się zajmuje) oraz pozostałe wykonywane działalności. Aby sprawdzić czym zajmuje się dany przedsiębiorca, możemy to sprawdzić wpisując odpowiedni kod pod tym linkiem.

Podobał Ci się ten wpis?

Średnio 4.8 / 5. Ocen: 4

Nikt jeszcze nie ocenił tego wpisu

1 komentarz odnośnie “Jak sprawdzić dane w CEIDG?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *